Τα τρία πρώτα από τα 118 προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) που αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της ΕΕ, στη διαφύλαξη της υπαίθρου και του κλίματος και στην ενίσχυση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού των αγροτικών κοινοτήτων κατά την περίοδο έως το 2020, ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στα 118 πολυετή προγράμματα, τα οποία θα εκτελεστούν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, θα χορηγηθεί συνολική ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους 95,6 δισεκ. ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για την περίοδο 2014-2020, στην οποία θα προστεθεί συμπληρωματική εθνική, περιφερειακή και ιδιωτική χρηματοδότηση.

Κατά την Επιτροπή από τα σημερινά προγράμματα, δηλαδή τα εθνικά ΠΑΑ της Δανίας, της Πολωνίας και της Αυστρίας, μέχρι το τέλος του έτους θα εγκριθούν άλλα έξι προγράμματα δηλαδή θα δοθεί πράσινο φως για προγράμματα ύψους άνω των 20 δισεκατ. ευρώ.

Πηγή: www.newsbeast.gr
 
Top