Σε άλλη μία σημαντική πρωτοβουλία για τον Εθελοντισμό προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου.

Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) σχεδιάζουμε να υλοποιηθεί το Φθινόπωρο, το Πρόγραμμα "Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους".

Το Πρόγραμμα αυτό .............

 
Top