Ευέλικτη εργασία έρχεται και στο Δημόσιο, με τους δημοσίους υπαλλήλους να μπορούν να παίρνουν άδεια άνευ αποδοχών ή να απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Με τη χρήση των διευκολύνσεων αυτών, αποκτούν παράλληλα και δυνατότητα απασχόλησης ..........

 
Top