Ένα σημαντικό πρόγραμμα που αφορά στην τηλεφροντίδα ηλικιωμένων εγκρίθηκε και θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη με το συντονισμό και την διαχείριση του δήμου Ηρακλείου για λογαριασμό και των υπόλοιπων μεγάλων δήμων της Κρήτης (Χανίων, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου)

Το έργο .............

 
Top