Το υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε πρόσκληση σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου - Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2011 - 2012 δημοσιοποίησε το υπουργείο Παιδείας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν από την Τρίτη 2 Αυγούστου 2011 έως και την...... Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
 
Top