Με μεικτό τρόπο υπολογίζονται οι συντάξεις στον δημόσιο τομέα, με το ποσοστό αναπλήρωσης να είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος... εξόδου. "Κλειδί" για τον υπολογισμό της σύνταξης αποτελεί ......

 
Top