Δεν είναι καιροί αυτοί για σύσφιξη των τραπεζικών προτύπων, η Ευρώπη δεν αντέχει την ενίσχυση της αυστηρότητας στο τραπεζικό της σύστημα σήμερα. Αυτό μοιάζει να είναι το πνεύμα των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των κανόνων της............

 
Top