Από το "κόσκινο" του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων θα περνούν από την επόμενη χρονιά οι υποψήφιοι για θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο. Εκτός από τη μοριοδότηση των τυπικών τους προσόντων, θα καθίσουν............ στα θρανία για να δώσουν γραπτές εξετάσεις, ενώ όσοι θέσουν υποψηφιότητα για γενικοί διευθυντές και διευθυντές, θα περάσουν και από συνέντευξη.
Σήμερα, οι θέσεις προϊσταμένων στις δημόσιες υπηρεσίες αριθμούν περίπου 29.000, εκ των οποίων οι 373 είναι γενικοί διευθυντές, 5.350 διευθυντές, 20.000 τμηματάρχες και 3.000 προϊστάμενοι τμημάτων. Οι θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο αναμένεται να μειωθούν κατά 30% (19.000) με την εφαρμογή του σχεδίου για το επιτελικό κράτος, που προβλέπει τη διαμόρφωση νέων οργανογραμμάτων για όλα τα υπουργεία και τα ΝΠΔΔ.
Η "μάχη" για την κατάληψη μίας θέσης προϊσταμένου αναμένεται να είναι ιδιαίτερα "σκληρή" μεταξύ των υποψηφίων ,που υπολογίζεται ότι θα ξεπερνούν τους 100.000 υπαλλήλους. Κίνητρο για την εξέλιξη των υπαλλήλων θα αποτελέσει η αύξηση των επιδομάτων θέσης όπου -σύμφωνα με πληροφορίες- θα φτάσουν και τα 1.000 ευρώ για τους γενικούς διευθυντές με τη θεσμοθέτηση του ενιαίου μισθολογίου.
Σημαντικό κίνητρο επίσης για τους υποψήφιους προϊσταμένους θα αποτελέσει και η δυνατότητα που θα τους δίνεται να θέτουν υποψηφιότητα για θέσεις ευθύνης σε άλλο υπουργείο ή φορέα με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα κριτήρια της προκήρυξης.

ethnos.
 
Top