Στοιχεία για εκτιμήσεις προσλήψεων και αποχωρήσεων του τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα για τα έτη 2011-2015, ζητά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, σε εφαρμογή της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης, βάσει της οποίας οι προσλήψεις και οι διορισμοί στο Δημόσιο υπολογίζονται συνολικά από την αναλογία.....

 
Top