Ποιος θα το έλεγε; Ποιος θα το σκεφτόταν πως τελικά ως χώρα θα φτάναμε στο σημείο να αρχίσουμε τις εξαγωγές γυναικών σε τρίτες χώρες…! Φυσικά η εξαγωγή αυτή γίνεται με συγκεκριμένο σκοπό (πάρα πολύ συγκεκριμένο) και φέρνει χρήματα στην χώρα μας ή τουλάχιστον στις τσέπες των γυναικών αυτών…

 
Top