Ο κλάδος πρόσθετης ασφάλισης αφορά κυρίως όσους είχαν ασφαλιστεί και πλήρωναν εισφορές από το 1988 -όταν και ξεκίνησε προαιρετικά η καταβολή εισφορών στον ΟΓΑ- μέχρι το 1998, όταν δημιουργήθηκε ο κλάδος κύριας ασφάλισης και η πληρωμή εισφορών έγινε...........

 
Top