Την Τετάρτη 3/08/2011 η Λαική Συνέλευση της πλατείας Συντάγματος, αποφάσισε:

Να πραγματοποιήσει πορεία επαγρύπνησης, το Σάββατο στις 06/08/2011 μετά το τέλος της Λ.Σ. (24:00)

Η πορεία επαγρύπνησης του κόσμου που έχει μείνει στη Αθήνα, θα ξεκινήσει απο...........

 
Top