Η θέση μας για ένα πρόβλημα αιώνων που αποτελεί το κύριο θέμα των ημερών. Την σκοπιμότητα της κυβερνητικής πρωτοβουλίας την περιγράψαμε εδώ: Η πρέζα στην υπηρεσία του ΔΝΤ: “Αποποινικοποίηση” στην Ελλάδα, villas miserias στην Αργεντινή…

Στην ουσία του προβλήματος, το λάθος έγκειται στο..............

 
Top