Μέσα σε ένα διεθνές και ευρωπαϊκό οικονομικό κλίμα, όπου το κάθε πολιτικό λάθος έχει μεγάλο τίμημα οι ηγέτες της Ευρώπης προσπαθούν να δώσουν νόημα στη λέξη ηγεσία, αλλά όπως φαίνεται από τις απόψεις ιστορικών ευρωπαίων ηγετών, που εκφράστηκαν πρόσφατα, όπως ο Helmut Koll, δεν το έχουν καταφέρει ακόμα.

Στην Ελλάδα από την άλλη μεριά η ............

 
Top