Μας το είχε πει ο Γ.Α.Π...
Μας το είχε πει αλλά δεν το καταλάβαμε, ή δεν θέλαμε να το πιστέψουμε.
Από τον Φεβρουάριο του 2009, μας είχε αποκαλύψει που θα βρεί τα λεφτά..
Να μην ξεχνάμε τι είχε δηλώσει τότε και μάλιστα με έμφαση.
Δείτε τα βίντεο που ακολουθούν...
 
Top