Παράθυρα στη φορολογική νομοθεσία για την αποφυγή του πόθεν έσχες έχει αφήσει ανοικτά το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για εξαιρέσεις στην υποχρέωση δικαιολόγησης από το φορολογούμενο δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με στόχο κυρίως την τόνωση της επιχειρηματικότητας, της οικοδομικής δραστηριότητας και της οικονομίας συνολικά.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι.......... η πρόσφατη άρση του πόθεν έσχες για την αγορά ή ανέγερση κάθε ακινήτου και όχι μόνο της πρώτης κατοικίας που ίσχυε πριν. Ειδικότερα, με βάση τη φορολογική νομοθεσία εξαιρείται από το πόθεν έσχες η δαπάνη για:

- την αγορά, τη σύσταση ή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων. Επίσης απαλλάσσεται και η αγορά εταιρικών μεριδίων. Στην κατηγορία αυτήν υπάγονται και οι μετοχές.

- την αγορά «χρεογράφων γενικώς». Απαλλάσσεται κατά συνέπεια από το πόθεν έσχες η αγορά ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρικών ομολόγων κλπ.

- την αγορά, χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων (κάθε ακινήτου είτε πρόκειται για πρώτη, δεύτερη ή τρίτη κατοικία). Επίσης απαλλάσσεται από το πόθεν έσχες η ανέγερση οικοδομών και η κατασκευή πισίνας. Η συγκεκριμένη απαλλαγή θεσπίστηκε με τον εφαρμοστικό νόμο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και ισχύει εκτάκτως έως το τέλος του 2013 ως μέτρο για την τόνωση της οικοδομής και της οικονομίας.

- δωρεές προς το δημόσιο, τους δήμους, τις κοινότητες, τα ΑΕΙ, τα κρατικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα κρατικά προνοιακά ιδρύματα και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου που οι δαπάνες τους κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης εξαιρούνται οι δωρεές και οι χορηγίες προς τα κοινοφελή ιδρύματα, τα ΝΠΙΔ που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.

- την αγορά κινητών πραγμάτων (πλην οχημάτων) που η αξία τους δεν ξεπερνά τα 10.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών εξήγγειλε ότι θα αναστείλει το πόθεν έσχες για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.

spiros.dimitrelis@capital.grΠηγή:www.capital.gr
 
Top