Συμβουλές σε νέους φοιτητές που θα αναζητήσουν σπίτι στον τόπο των σπουδών τους δίνει το το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ).

Για την εύρεση κατοικίας, υπάρχουν, σε κάθε πόλη, .....

 
Top