Σύμφωνα με τον Ν. 3979/2011 άρθρο 54 και την 511/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου μπορούν να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται , κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου, οι εξής οφειλές, εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών:

Α) Πάσης φύσεως οφειλές που........

 
Top