Τα κέρδη δευτέρου τριμήνου μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών μπορεί να είναι χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών επειδή σε αυτές δεν είχε συμπεριληφθεί η πλήρης έκταση των διαγραφών από τα ......

 
Top