Οι ομοιότητες ενεργειών των κυβερνώντων επιβεβαιώνουν τις απόψεις, ότι υπάρχει πλέον ένα παγκόσμιο κέντρο το οποίο σχεδιάζει και κατευθύνει τις εξελίξεις με στόχο ένα ιδιότυπο παγκόσμιο ολοκληρωτικό καθεστώς

του Ιωάννη Δέμου

Όλο και περισσότερο προσομοιάζει με τις συνθήκες που επικρατούσαν στη Γαλλία του 18ου, η διαρκώς αυξανόμενη αντίδραση της μέσης τάξης στην Ευρώπης την οποία οι σημερινοί «αριστοκράτες επιχειρούν να πτωχεύσουν. Παράλληλα ενέργειες ή ανακοινώσεις όπως ............
 
Top