Στις δύσκολες οικονομικά συνθήκες όπου διαβιούμε ως κοινωνία, η εξοικονόμηση ευρωπαϊκών πόρων για την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση τους, είναι πρωταρχικό μέλημα του Δήμου Ηρακλείου. Στα πλαίσια λοιπόν των δυνατοτήτων της κοινωνίας της Πληροφορίας, επετεύχθη η έγκριση της χρηματοδότησης του έργου: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης».

Το όλο έργο χρηματοδοτείται από.......

 
Top