Ανεβάζει ταχύτητα η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ και τα βλέμματα των επιχειρηματιών στρέφονται πλέον σ΄αυτό ευελπιστώντας ότι θα βελτιωθεί η ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχει αναχθεί στο μεγαλύτερτο πρόβλημα της αγοράς. Και τα πρώτα σημάδια είναι ενθαρρυντικά. Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, στο .........διάστημα Μαρτίου - Ιουνίου η απορροφητικότητα έχει αυξηθεί κατά περίπου τρείς ποσοστιαίες μονάδες, από 19,2% που ήταν στο πρώτο τρίμηνο, η απορρογητικότητα των κονδυλίων αυξήθηκε στο 22,15%. Παράλληλα διαγράφτηκαν «νεκρές εντάξεις» ύψους 1,75 δισ. ευρώ. Κι ως εκ τούτου οι «νεκρές εντάξεις περιορίστηκαν από 5, 5 δισ.ευρώ πουήταν ως τον περασμένο Μάιο, στα 3,75 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως ανέφερε κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως το τέλοςτου Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οιενέργειες που αφορούν στην επιτάχυνση και στο απεγκλωβισμό πόρων, στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και την απλοποίηση διαδικασιών. Επίσης πριν από δύο εβδομάδες ολοκληρώθηκε και η καταγραφή του δυναμικού που διαθέτουν όλες οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης κι ως εκ τούτου η ειδική γραμματεία ΕΣΠΑ θα προχωρήσει με βάση τα στοιχεία αυτά σε πρόταση αναδιάρθρωσης όλων των υπηρεσιών καθώς και των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικότερα τα ενθαρρυντικά σημάδια ενίσχυσης της αγοράς μετους πόρους του ΕΣΠΑ είναι η μείωση κατά 32% των «νεκρών εντάξεων», πράγμα που σημαίνει ότι οι εντάξεις, οι συμβάσεις κι οι πληρωμές αφορούν πλέον σε νέα έργα. Ακόμη στο δεύτερο τρίμηνο του έτους οι εντάξεις πραγματικών έργων αυξήθηκαν έναντι του πρώτου τριμήνου κατά 8%, ανήλθαν δηλαδή στα περίπου 1,3 δισ. ευρώ. Οι συμβάσεις αυξήθηκαν κατά 5%, δηλαδή κατά 770 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργα για τα οποία υπογράφηκαν οι συμβάσεις και είναι έτοιμα να ξεκινήσουν. Και η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 3% έναντι του πρώτου. Ενώ επιτεύχθηκε και ο εξαμηνιαίος στόχος υποβολής πέντε αιτήσεων για μεγάλα έργα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης άρχισε η διαδικασία για την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών προκειμένου να επιταχυνθεί το ΕΣΠΑ. Σ΄αυτό το πλαίσιο απεγλωβίζονται πόροι από «νεκρές εντάξεις» - η εκτομή που έχει δοθεί προς τις Διαχειριστικές Αρχές είναι τα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ έργα που παραμένουν για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών χωρίς να έχουν προχωρήσει σε δημοπράτηση, απεντάσσονται αμέσως από τα προγράμματα. Επίσης απεγκλωβίζονται «νεκρές» εκχωρήσεις ποσών, κι όσα ποσά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί επιστρέφουν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Απλοποιείται το σύστημα εκχωρήσεων, καταργείται η δυνατότητα δημιουργίας Ειδικού Φορέα Διαχείρισης χωρίς την έγκριση του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αποκεντρώνεται η διαχείριση προς τι Περιφέρειες - παρέχεται η δυνατότητα στις Διαχειριστικές Αρχές για μεταφορά πόρων από κωδικό σε κωδικό θεματικής προτεραιότητας - και δίνεται έμφαση στα ώριμα έργα και όχι στις διαδικασίες. Ανοίγουν όλοι οι κωδικοί των προγραμμάτων με υπόλοιπα δημόσιας δαπάνης και έχει αρχίσει η υποστήριξη των τελικών δικαιούχων για να υλοποιήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά τα έργα τους

tovima.
 
Top