Τι έγινε σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ, με εκείνη τη λίστα, που δηλώσατε ότι έχετε και περιέχει ονόματα 1.100 μεγαλοκαταθετών στις Ελβετικές τράπεζες; Πότε θα τη δημοσιοποιήσετε για να μας πείσετε ότι μπορείτε -εκτός από τις μεσοαστικές τάξεις- να ...

 
Top