Νέο σύστημα αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών και δραστικές αλλαγές στον φόρο μεταβίβασης ακινήτων επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, όπως προκύπτει από το εγχειρίδιο φορολογικής μεταρρύθμισης που δόθηκε στη δημοσιότητα. Προβλέπονται .........

 
Top