Στην εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» θα προχωρήσει αύριο η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.
Με το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία θεσπίζεται ο θεσμός της.............. Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ως φορέα της Κοινωνικής Οικονομίας. Από τις νέες αυτές μορφές επιχειρήσεων αναμένεται να δημιουργηθούν 60.000 βιώσιμες νέες θέσεις εργασίας την τριετία 2012 - 2014. Τα μέλη της εν λόγω επιχείρησης θα μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Το 5% των κερδών τους θα διατίθεται για τον σχηματισμό αποθεματικού, το 35% θα διανέμεται στους εργαζομένους και το 60% θα πηγαίνει για τις καταστατικές δραστηριότητες της επιχειρήσεως και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.Newsroom ΔΟΛ
 
Top