Το ελληνικό πολιτικό σύστημα βασίζεται στη συναλλαγή με τον ψηφοφόρο πελάτη και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων διαφόρων οργανωμένων ομάδων με αντάλλαγμα την στήριξή τους.

Πρόκειται για το περίφημο πελατειακό σύστημα.

Για να μπορέσει όμως να συνεχίσει να λειτουργεί το συγκεκριμένο σύστημα, οι πολιτικοί ....

 
Top