- Έξαρση σημειώνει τους τελευταίους μήνες η ακύρωση των συμβολαίων ζωής
- Καταναλωτές διακόπτουν τα συμβόλαια για να καλύψουν βασικές τους ανάγκες
- Το ποσοστό ακυρώσεων φτάνει το 25%


Καταναλωτές που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν οι προνομιούχοι καθώς είχαν .......

 
Top