Τον προσεχή Νοέμβριο ή το αργότερο με την πρώτη σειρά του2012, τοποθετείται η αύξηση της θητείας στον Στρατό Ξηράς, από 9 σε 12 μήνες.

Βασική αιτία το τεράστιο δημοσιονομικό πρόβλημα πουαντιμετωπίζει η Ελλάδα και το οποίο μπλόκαρε τις νέες προσλήψεις ΕπαγγελματιώνΟπλιτών (.............

 
Top