Στο στόχαστρο του ΥΠΟΙΚ μπαίνουν οι πρώτοι 30.000 ‘Έλληνες , με καταθέσεις στο εξωτερικό. Πόσο μειώθηκαν οι καταθέσεις στην Ελλάδα από το 2009 μέχρι και σήμερα.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί είναι επαρκή μετά και τις πληροφορίες που έδωσαν οι ξένες τράπεζες και μόλις ολοκληρωθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου για την άρση του τραπεζικού απορρήτου, θα ζητηθούν...........

 
Top