Ο Δήμαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 29ΟΥ & 55ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» (ειδικών δαπέδων ασφαλείας από ..........

 
Top