Η ύφεση και οι εκτιμήσεις για αναθεώρηση του ελλείμματος στο 8,5% από 7,6% για το 2011 , όπως ορίζει το Μνημόνιο οδηγούν την κυβέρνηση να πάρει νέα συμπληρωματικά μέτρα.

Η εναλλακτική που έχει είναι να ......

 
Top