Περίπου είκοσι τέσσερις χιλιάδες θέσεις εργασίας στο χώρο της εκπαίδευσης εγκρίθηκαν σήμερα από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο υπουργείο Παιδείας και αφορά το έτος 2011-12.

Ειδικότερα, η Επιτροπή δίνει το «πράσινο φως» για την πρόσληψη:....

 
Top