Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι μέχρι το 2020 η Τουρκία θα αναλάβει τα ηνία των εξοπλισμών στο χώρο της Κεντρικής και της Ανατολικής Μεσογείου, και δυστυχώς η Ελλάδα θα είναι απλά θεατής των αμυντικών –εξοπλιστικών– τεχνολογικών εξελίξεων από την στιγμή που το ναυπηγικό της πρόγραμμα έχει ..........

 
Top