Παρατείνεται έως το τέλος του 2012, η ισχύς του εγγυοδοτικού προγράμματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ) «Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών», μετά από την υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης............, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μ. Χρυσοχοίδης έχει σημειώσει σε δηλώσεις του ότι με την παράταση του προγράμματος διευκολύνεται η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη ρευστότητα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ για την «Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών» καλύπτει βραχυπρόθεσμες ανάγκες των επιχειρήσεων, δηλαδή αγορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων, με σκοπό την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών προς πώληση, με τη χρήση μακροπρόθεσμων δανείων διάρκειας 6 ετών (με περίοδο χάριτος 2 ετών).

Σε διάστημα 12 μηνών, από την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος, έχουν εγκριθεί νέα δάνεια ύψους 102 εκατ. ευρώ, σε περισσότερες από 1.560 επιχειρήσεις και έχουν επωφεληθεί όλοι οι κλάδοι της οικονομίας, πλην του πρωτογενούς τομέα, με το μέσο όρο του εγγυημένου δανείου να κυμαίνεται στις 65.000 ευρώ.
«Με την παράταση αυτή επιτυγχάνεται, με χρήση αποκλειστικά εθνικών πόρων, η διατήρηση ενός μέσου διασφάλισης ρευστότητας κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση, καθώς είναι επιλέξιμες στο Πρόγραμμα όλες οι Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, που εμπίπτουν στον Κανονισμό de minimis και μπορούν να λάβουν, μέσω των τραπεζών, δάνεια εγγυημένα από την ΕΤΕΑΝ κατά 80%. Τα δάνεια αυτά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για την εξόφληση των προμηθευτών τους - ανώτατο επιτόκιο 6% και ανώτατο ποσό ανά επιχείρηση 300.000 ευρώ», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στην ΕΤΕΑΝ (τηλ. 210-3311201-04, www.etean.gr) καθώς και στις συμβεβλημένες με αυτή τράπεζες.
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι φορείς των μικρομεσαίων έχουν γνωστοποιήσει στο Ταμείο, εδώ και καιρό, ότι αρκετοί είναι οι επιχειρηματίες, οι οποίες έχουν λάβει ήδη δάνεια από το ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ), αλλά λόγω της κρίσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες κάλυψης των υποχρεώσεών τους και έχουν ζητήσει από το υπουργείο και από το ταμείο να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων (παροχή διευκολύνσεων) για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
marketbeast.
 
Top