Ιδιαίτερα δύσκολο φθινόπωρο περιμένει την κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την εντεινόμενη ύφεση στη χώρα μας. Το αρνητικό κλίμα ενισχύεται από την αδυναμία των ευρωπαίων ηγετών να δώσουν πειστική απάντηση στην κρίση χρέους της ευρωζώνης, κάτι που έχει αντίκτυπο και...... στις χρηματαγορές. Ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος τόνισε ότι η ύφεση μπορεί να ξεπεράσει και το 4,5%. Όπως ανακοινώθηκε, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 15,571 δισ. ευρώ.Ο κ. Βενιζέλος περιέγραψε τις δυσκολίες στην πρόσφατη σύσκεψη της διευρυμένης Κυβερνητικής Επιτροπής, αναφέροντας ότι η ύφεση ενδέχεται να ξεπεράσει το 4,5, τη στιγμή που η πρόβλεψη στο Μεσοπρόθεσμο έκανε λόγο για 3,8%.

Μια τέτοια προοπτική σε συνδυασμό με το ασαφές τοπίο γύρω από τη νέα δανειακή σύμβαση, τις πιέσεις των ευρωπαϊκών χωρών να αποσπάσουν εγγυήσεις και τις δυσοίωνες εκτιμήσεις για τα έσοδα δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα, τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση θέλει να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη.
Η ύφεση επηρέασε αρνητικά και το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού, το οποίο διαμορφώθηκε στα 15,571 δισ. ευρώ. Ο στόχος, όπως προσδιορίστηκε μετά το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, έκανε λόγο για 16,475 δισ. ευρώ.

Το αντίστοιχο διάστημα του 2010 το έλλειμμα έφτανε τα 12,449 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2011 που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών το βράδυ της Παρασκευής.Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) υστερούν έναντι του νέου στόχου κατά 87 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 992 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26,846 δισ. ευρώ και περιορίζεται η μείωσή τους έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010 σε 6,4% από 8,3% στο α΄ εξάμηνο.Η υστέρηση των εσόδων σε επίπεδο επταμήνου οφείλεται σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών «κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη ύφεση κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. ευρώ τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στη μείωση των εισοδημάτων και τέλος, στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών». Εν τω μεταξύ, τα έσοδα του ΠΔΕ είναι μειωμένα κατά 8,1% ή κατά 104 εκατ. ευρώ.Από το υπουργείο σημειώνεται ότι η παρούσα υστέρηση των εσόδων αναμένεται να αντιμετωπισθεί στο απομένον πεντάμηνο, με την απόδοση των φορολογικών ρυθμίσεων που περιέχονται στους εφαρμοστικούς νόμους του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011 - 2015.Παράλληλα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 7,3% έναντι του 2010.H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:·στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 1.305 εκατ. ευρώ.

·στις αυξημένες επιχορηγήσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές κατά 1,691 δισ. ευρώ,

·στον ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 301 εκατ. ευρώ και

·στα νοσοκομεία κατά 779 εκατ. ευρώ (535 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 και 244 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 4,8% ή κατά 1.390 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία (κυρίως στον ΟΓΑ κατά 411 εκατ. ευρώ και στο ΙΚΑ κατά 1.217 εκατ. ευρώ), στον ΟΑΕΔ κατά 301 εκατ. ευρώ και στα νοσοκομεία κατά 535 εκατ. ευρώ.Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 37,6 ή 1.581 εκατ. ευρώ.
 
Top