Σε αγορές μετοχών των Μινωικών Γραμμών προέβη στις 15 και 18/7 η Grimaldi Compagnia di Navigazione. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Grimaldi Compagnia προέβη .....στις 15/07/2011 σε αγορά 9.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας €22.442,40 και στις 18/07/2011 σε αγορά 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας €3.793,35.

capital.gr
 
Top