Σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση, άμεσα θα τεθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας όσοι υπάλληλοι αορίστου χρόνουχαρακτηριστούν πλεονάζον προσωπικό, των υπό κατάργηση και συγχώνευση Οργανισμών.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Ο διαχωρισμός των υπαλλήλων σε απαραίτητους και πλεονάζοντες θα γίνει αποκλειστικά ............

 
Top