Γράφαμε εδώ, με την ανάληψη των καθηκόντων του, ότι τα οικονομικά δεν μαθαίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη! Ακόμα και από έναν ευφυή άνθρωπο, όπως ο κ. Βενιζέλος.

Φαίνεται, ότι αν και έπαθε, δεν έμαθε! Ελπίζουμε μόνο......

 
Top