Ρυθμίσεις για την προώθηση των τουριστικών επενδύσεων, αλλαγές στη συνταξιοδοτική νομοθεσία για τους εργαζομένους στο δημόσιο, φορολογικά και τελωνειακά θέματα, τη μείωση των ενοικίων που καταβάλει το δημόσιο, θέματα...... περαίωσης, αλλά και η αγορά τυχερών παιχνιδιών και οι όροι συμμετοχής των παικτών, περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος. Με το νομοσχέδιο – σκούπα θα μπουν στο «κυνήγι» των εσόδων του κράτους και ιδιώτες ελεγκτές.

Τι προβλέπει η ρύθμιση για την νέα περαίωση

Στη νέα περαίωση μπορούν να ενταχθούν όλοι όσοι εξαιρέθηκαν από την πρόσφατη ρύθμιση περαίωσης όπως για παράδειγμα εκείνοι που είχαν ακίνητη περιουσία άνω των 400.000 ευρώ, όσοι είχαν ενταχθεί στην περαίωση αλλά για κάποιο λόγω δεν πλήρωσαν όλες τις δόσεις και έτσι έμειναν ορισμένα έτη ανέλεγκτα καθώς και εκείνοι που δεν δέχθηκαν να κλείσουν τις ανέλεγκτες χρήσεις 2001 - 2009 με αυτόματη διαδικασία. Στη νέα περαίωση θα ενταχθούν όλοι όσοι έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως 40 εκατ. ευρώ.

Η επίλυση των φορολογικών διαφορών (κλείσιμο ανέλεγκτων χρήσεων) ενεργείται πριν από την έναρξη του φορολογικού ελέγχου με την αποδοχή από τον υπόχρεο του Εκκαθαριστικού Σημείωματος εντός προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίησή του. Το ίδιο εκκαθαριστικό σημείωμα μπορεί να υποβάλει και μόνος του ο φορολογούμενος μέχρι 31 Οκτωβρίου 2011. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών που πρόκειται να εκδοθεί μπορεί να ρυθμιστεί κάθε θέμα που αφορά τη διαδικασία και τον τρόπο εφαρμογής των νέων διατάξεων.

Ιδιώτες ελεγκτές στο «κυνήγι» των εσόδων του κράτους

Με άλλη διάταξη προβλέπεται ότι «με απόφαση του υπουργού Οικονομικών μπορεί, προκειμένου να εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων και να διασφαλιστεί η είσπραξη των δημοσίων εσόδων, να ανατίθεται η έρευνα σε ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία της ανάθεσης, ο τρόπος της αμοιβής, που μπορεί να συνδέεται με το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας ή της είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου».

tanea.
 
Top