Λόχοοοος... προσοχή! Ο Βαγγέλης Βενιζέλος τείνει να εξελιχθεί σε μόνιμο πανελίστα της στήλης. Άπαντες αντιλαμβάνονται τον λόγο.

Κατεπείγον! Εκ του Αρχηγείου! Ακολουθεί απόσπασμα από την ημερήσια διαταγή του Αρχιλοχία του εκστρατευτικού σώματος των δανείων δυνάμεων Ευάγγελου Βενιζέλου, όπως ακριβώς εξεφωνήθη εις το Κοινοβούλιον, μετά των απαραιτήτων.........

 
Top