Προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής χρηματοοικονομικών συμβούλων με στόχο την άμεση προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορούν τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία:....

 
Top