Δεν είναι νόμιμη και πρέπει να απαλειφθεί από τον Οργανισμό του Μουσείου της Ακρόπολης, η διάταξη που προβλέπει τη δημιουργία 41 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Αυτό έκρινε το Ε' τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, επικαλούμενο.......... το άρθρο 103 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο, η δημόσια διοίκηση στελεχώνεται βασικά με μόνιμο προσωπικό και κατ' εξαίρεση με εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου.

Στην τελευταία αυτή κατηγορία, εντάσσονται μόνο, σύμφωνα με το ΣτΕ, οι αναγκαίες προσλήψεις προσώπων με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία η οποία αποδεικνύεται με τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών και επαγγελματική εμπειρία.

Με το σκεπτικό αυτό, οι δικαστές έκριναν νόμιμη διάταξη του ίδιου άρθρου που προβλέπει τη σύσταση 15 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και τη πρόσληψη εκτός ΑΣΕΠ ανάλογων θέσεων στα γνωστικά αντικείμενα της αρχαιολογίας, μουσειολογίας, συντήρησης αρχαιοτήτων, αρχιτεκτόνων κ.α

Με τη γνωμοδότηση του επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, για τον οργανισμό του Μουσείου, το ΣτΕ έκρινε επίσης παράνομη τη διάταξη που επέτρεπε την εκτός ΑΣΕΠ πρόσληψη φιλολόγων, κοινωνικών επιστημόνων και γενικά όσων δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις.

Το ΣτΕ απέρριψε τη πρόσληψη δικηγόρου χωρίς προκήρυξη και έλεγχο των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Αντίθετα ενέκρινε τη διάταξη για πρόσληψη νομικού συμβούλου κατ επιλογήν καθώς κάτι τέτοιο προβλέπεται από τη νομοθεσία(Ν. 1649/1986).

Οι δικαστές του Ε΄τμήματος, ενέκριναν πάντως τις υπόλοιπες διατάξεις του Οργανισμού, ο οποίος εκτιμάται ότι θα κοστίσει στο κρατικό προϋπολογισμό 4,3 εκατ. ευρώ.

enet.
 
Top