Ο Φόβος του ντόμινο μετά από πτώχευση της Ελλάδας, που εθεωρείτο βεβαία και οι επιπτώσεις που θα είχε το γεγονός αυτό στο ευρωπαϊκό και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, οδήγησε τους ευρωπαίους εταίρους μας στο χθεσινό αποτέλεσμα της έκτακτης συνόδου κορυφής.
Αν δεν υπήρχε αυτός ο κίνδυνος, είναι βέβαιο ότι .......

 
Top