της Χαράς Βηλαρά

• Ηχόμετρα για καταγραφή της όχλησης!

Μια σειρά από αποφάσεις για προτεινόμενες δράσεις που αφορούν τη λειτουργία των καταστημάτων και όχι μόνο το ωράριο, έλαβε χθες η επιτροπή ποιότητας ζωής που συνεδρίασε βέβαια με θέμα το ωράριο για να μην ...........

 
Top