Αρχίζει από τη Δευτέρα η μεγάλη «φορεπιδρομή» της ΕΛΑΣ με 2ΟΟ ειδικά εκπαιδευμένους «Ράμπο». Τα στελέχη της ΕΛΑΣ, αντίθετα με τους ελέγχους του ΣΔΟΕ, θα συντάσσουν αμέσως δικογραφίες εναντίον των......

 
Top