Σε 87 καφετέριες και μπαρ έγιναν τις τελευταίες ημέρες έλεγχοι από την Α.Δ Ηρακλείου. Σε 13 από αυτά και παρά το θόρυβο τους τελευταίους μήνες, οι ιδιοκτήτες δεν είχαν φροντίσει να........

 
Top