του Eric Toussaint*
Ενώ η κρίση γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2007, οι επιπτώσεις της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ήταν πολύ πιο βίαιες από ό, τι στα πολιτικά και νομισματικά ιδρύματα των ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, η κρίση στη ζώνη του ευρώ δεν αποτελεί έκπληξη, είναι ένα............

 
Top