Για την θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή φαίνεται ότι ενδιαφέρεται ο δήμαρχος της Αθήνας Γιώργος Καμίνης, ο οποίος σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο της παραίτησης. Σήμερα, τη συγκεκριμένη θέση, καταλαμβάνει, ο επίσης Έλληνας, Νικηφόρος Διαμαντούρος. Ο Καμίνης, λοιπόν, βλέποντας τα δύσκολα, προσπαθεί να ...............

 
Top