Του Βασίλη Τσεκούρα
Πολύ μας έχει μπερδέψει αυτή η κυβέρνηση.
Μήνες τώρα μας έβαλαν στη ζωή λέξεις όπως spreads, CDS, «αναδιάρθρωση» κτλ. Για το τελευταίο μάλιστα, οι κυβερνώντες διερρήγνυαν τα ιμάτια τους ότι ..........
 
Top