Ως τροπολογία στο νομοσχέδιο για τη δημοσιονομική εξυγίανση, η συζήτηση του οποίου ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα, θα εισαχθεί στη Βουλή το σχέδιο για την συγχώνευση ή κατάργηση δεκάδων φορέων του Δημοσίου. Στόχος είναι η διαδικασία ............

 
Top